Saturday, August 31, 2013

Open data & storytelling - 4 presentations from the Nordic Statistical Meeting 2013


Open Data - Experiences from a National statistical office's point of view
Heli Mikkelä
Statistics Finland

Statistical storytelling and quality in the age of open data
Maija Metsä-Pauri and Kirsti Ahlqvist
Statistics Finland

Åpne data – en ny åpning for statistikkbyråene
Jan Bruusgaard
Statistisk sentralbyrå

API:er ett nytt sätt att tillhandahålla öppna data, nyttan för oss och våra användare
Åsa Olsson
Statistiska centralbyrån

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.